gideon.jpg

HISTORIA

Kairos-kurssi alkoi Filippiineillä vuonna 1994. Kurssi tunnettiin silloin nimellä CWMC (Condensed World Mission Course = Tiivistetty Maailman Lähetyksen Kurssi).

Vuosina 1989 ja 1990 järjestettiin lähetystietoisuus-konferensseja Etelä-Filippiineillä tarkoituksena kohdistaa paikallisseurakuntien huomio saavuttamattomien kansanryhmien miljooniin ihmisiin heidän oman valtionsa sisällä. Tämän haasteen vastaanotto oli pakahduttavaa. Koulutuksen  puute ja kulttuurienvälisen lähetystyön ymmärrys yleisesti olivat merkittäviä haasteita. Ulkomaalaiset lähetystyöntekijät olivat epäonnistuneet opettamaan kulttuurienvälisestä lähetystyöstä ja seurakunnan tehtävästä saavuttaa ympäröivät saavuttamattomat kansat. majakka.jpg

Living Springs International halusi nostaa tämän asian esille ja esittelivät lähetyskurssin käyttäen Jonathan Lewiksen kolmiosaista teosta ’World Mission Book’ pohjana. Lewiksen materiaali keskittyi neljään lähetyksen keskeiseen osa-alueeseen: Raamatulliseen, historialliseen, strategiseen ja kulttuuriseen. Nämä neljä aluetta ja suuri osa muusta Lewiksen käyttämästä materiaalista oli “Perspectives on the World Christian Movement” jonka oli tuottanut International Studies at the US Center for World Mission –instituutti. Lewiksen materiaaliin pohjautuen Living Springs International (LSI) koosti kolmen viikon kurssin, joka sisälsi videoita, täydentävää opetusta ja ryhmätyöskentelyä. LSI korosti seurakuntien johtajien kurssille osallistumisen tärkeyttä. Kurssille osallistumista pidettiin ratkaisevana, jotta Filippiinien seurakunnat täysin sisäistäisivät Jumalan lähetyssuunnitelman.

Tämän raamatullisen mandaatin, siunata kaikkea maailmaa ja viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan, vastaanotto seurakuntien johtajien keskuudessa oli valtavaa. Pian LSI kohtasi kaksi suurta ongelmaa. Ensiksikin, heidän täytyi saada järjestettyä tarpeeksi kursseja, jotta kaikki halukkaat pääsivät osallistumaan ja toisekseen, heidän piti tuottaa materiaalia ja muuttaa kurssia sopivaksi käytettäväksi paikallisseurakunnissa.

Tämä toinen haaste oli lähtökohta Tiivistetylle Maailman Lähetyksen kurssille ja rakenteen muuttumiseksi hajautetuksi, joka mahdollisti koulutettujen fasilitaattoreiden johtamat kurssit ympäri maata. Vuodesta 1994 lähtien yli 15 000 filippiiniläistä on osallistunut kurssille. Kurssi on ollut osaltaan auttamassa lähetysliikkeen leviämistä halki kaikkien Filippiinien seurakuntien. Tästä seurauksena Filippiinien seurakunnat ovat muuttuneet lähettejä vastaanottavista lähettäviksi seurakunniksi. Kaikilla kolmellatoista aiemmin saavuttamattomasta kansanryhmästä on nyt yksi tai useampi  Jumalaa ylistävä elävä seurakunta ja Filippiinit sijoittuvat nyt top kymmenen lähettejä lähettävään maahan koko maailmassa!   

1990-luvun puolestavälistä eteenpäin seurakuntien johtajat muista maista ovat tulleet Filippiineille osallistuakseen kurssille. Tarve saada kurssi myös muihin maihin kasvoi nopeasti. LSI oli erityisen kiinnostunut saamaan kurssin muihin ei-länsimaiseen valtioihin kahdesta syystä. Ensimmäinen syy oli tarve kulttuurienväliselle lähetystyön koulutukselle, ja tärkein eli toinen syy oli se, että maailman jäljellä olevat saavuttamattomat kansat ovat ”lähellä” ei-länsimaista seurakuntaa niin maantieteellisesti, kielellisesti sekä kulttuurisesti. Kairos-kurssi on osoittautunut tehokkaaksi myös länsimaiselle seurakunnalle. Se auttaa uutta sukupolvea nousemaan vastuuseen ja osallistumaan merkittävällä tavalla maailman kristilliseen lähetystyöhön ja toisekseen vastaamaan seurakuntien kasvavaan tarpeeseen saavuttaa vähiten saavutetut kansanryhmät, jotka saapuvat heidän valtioihinsa ja yhteisöihin. Tämä viimeinen kehitysvaihe on merkkinä uudesta luvusta kristilliselle lähetystyölle!

Nyt, uusimassa Kairos-materiaalin painoksessa, nimellä Kairos, kurssi on toiminnassa 95 maassa ja on käännetty kymmenille kielille. Kairos-kurssi kuuluu Kristuksen koko ruumiille. LSI on sitoutunut mahdollistamaan sen universaalille seurakunnalle kokonaisuudessaan käytettäväksi kaikissa valtioissa sekä länsimaissa että ei-länsimaissa. Halumme on nähdä koko seurakunta mobilisoituna merkitykselliseen lähetystyöhön, jonka tavoitteena saavuttaa maailman jäljellä olevat vähiten saavuttamattomat kansat!