keskustelukuva.jpg

KURSSILAISTEN KOKEMUKSIA

”Tämä on ollut ymmärrystä avartava kokemus, liikkeelle laittava voima. Vahvistaa sitä, minkä jo on oivaltanut ja antaa paljon sulateltavaa. Jumalan viisaus ja kaikkivoipaisuus on ihan mieletön juttu. Olen aika liekeissä!”

”Kurssi on avannut Jumalan Sanan merkitystä elämässäni. Se on haastanut minua toimimaan sen kutsun mukaan, joka Jumalalla on meille jokaiselle.”

”Kurssi vaikutti minuun monella tavalla. Se antoi uutta innostusta Raamatun lukuun ja rukouselämään ja selkeytti omaa näkyä Jumalan valtakunnan työssä.”

”On suuresti rohkaissut ja siunannut minua. Olen kiitollinen Jeesukselle tästä, että sain olla mukana.”

jukka-holmi-todistus.jpg