keskustelukuva.jpg

USKON LAUSUMA

Uskomme pyhien kirjoitusten (Vanha ja Uusi Testamentti) täyteen Jumalalliseen inspiraatioon; niiden auktoriteettiin, riittävyyteen ja virheettömyyteen, sekä Pyhän Hengen opetuksen tarpeeseen kokonaisuuden täyteen ymmärtämiseen.

Uskomme yhteen Jumalaan, kaiken Luojaan; ikuisesti olemassa oleva kolmessa persoonassa: Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Uskomme Herraamme Jeesukseen Kristukseen; Jumalan ilmentymään lihassa; Hänen neitseelliseen syntymään; synnittömään elämään; Hänen opetustensa arvovaltaan; ylimaallisiin ihmeisiin; Hänen sovitukseensa kuolemalla ristillä; Hänen ruumiin ylösnousemukseen ja taivaaseen astumiseen; Hänen nykyiseen ylipappeuteen ja esirukoukseen Hänen kansojensa puolesta; sekä Hänen Herruuteensa Hänen seurakuntansa ylimmäisenä johtajana.

Uskomme, että Aatami ja Eeva, Jumalan kuviksi luotuina, joutuivat Saatanan kiusattaviksi ja lankesivat; että heidän syntinsä on kulkeutunut kaikelle kansalle, jotka sen seurauksena ovat kadotettuja ja kykenemättömiä pelastamaan itseään Jumalan vihalta ja tarvitsevat pelastusta

Uskomme, että pelastus on Jumalan lahja niille, jotka katuvat ja henkilökohtaisesti uskovat Jeesukseen Kristukseen; että pelastus on loppuunsaatettu Jumalan armosta Jeesuksen Kristuksen veren vuodatuksen ja Pyhän Hengen antamisen kautta. 

Uskomme Pyhän Hengen työhön, synnin todeksi näyttämiseen, antamiseen ja pyhitykseen, jotka mahdollistavat uskovaisen pyhän elämän ja todistaa ja työskennellä Herralle Jeesukselle Kristukselle.  

Uskomme hengelliseen yhteyteen kaikkien uskovien kanssa, universaaliin Kirkkoon, Kristuksen ruumiiseen.

Uskomme ruumiin ylösnousemukseen; Herramme Jeesuksen Kristuksen tuomioon maailmasta; vanhurskaiden ikuiseen autuuteen ja tuomittujen ikuiseen tuomioon

Uskomme Herramme Jeesuksen Kristuksen persoonakohtaiseen ja näkyvään paluuseen kunniassa

Uskomme, että Kristus on käskenyt seurakunnan menemään kaikkeen maailmaan ja tekemään kaikki kansat Hänen opetuslapsikseen ja kastamaan sekä opettamaan heitä, jotka uskovat, tottelemaan kaikkea mitä Kristus käski.