fassariksi.jpg

KURSSISUUNNITELMA

Kairos  keskittyy neljään lähetystyötä käsittävään olennaiseen alueeseen:

RAAMATULLINEN

1.  Jumalan tarkoitus ja suunnitelma
Saamme yleiskuvan Jumalan kokonaistarkoituksesta ja suunnitelmasta.

 1. Jumala – Raamattu on kertomus Hänen kunniastaan.
 2. Jumalan tarkoitus – Valloittaa takaisin hänen anastettu valtakuntansa ja sovittaa kansakunnat itselleen.
 3. Jumalan suunnitelma – Kiinnittää kansojen huomio Hänen maailmanlaajuiseen suunnitelmaansa.

2.  Israel, Liitonkansa
Opimme Jumalan kanssakäymisestä Israelin kansan kanssa ja kuinka Hän täyttää suunnitelmaansa heidän kauttaan.

 1. Israelin velvollisuus – Olla siunaukseksi ja toimia Jumalan pyhänä papistona kaikille maailman kansoille.
 2. Israelin mahdollisuus – Jumala antoi kaikki mahdollisuudet täyttää annettu tehtävä.
 3. Israelin vastaus – Kaiken kaikkiaan negatiivinen, mutta Jumala silti toteutti suuren osan Hänen lähetyssuunnitelmastaan heidän kauttaan.

3.  Messias, sanoma ja sanansaattajat
Huomaamme, että Jumalan kiinnostus kaikkia kansoja kohtaan on edelleen hänen keskeisin tarkoitus kun siirrymme Uuden Testamentin puolelle.

 1. Jeesus, Messias kaikille kansoille – Jeesus palveli sekä juutalaisia että pakanoita.
 2. Sanoma kaikille kansoille – Jeesuksen opetus Jumalan valtakunnasta on sekä juutalaisille että pakanoille.
 3. Sanansaattajina kaikille kansoille – seurakuntien istutus lähetystyön kautta Helluntain jälkeen.  


HISTORIALLINEN

4.  Kristinuskon leviäminen maailmassa
Tutkimme kristinuskon leviämistä sen alun päivistä nykyaikaan.

 1. Viisi ajanjaksoa Kristuksen jälkeisessä lähetyshistoriassa
 2. Nykyaikaisen lähetystyön kolme kasvun kautta
 3. Viimeinen ponnistus


STRATEGINEN

5. Lähetysstrategia
Pohdimme strategian paikkaa, arvoa ja luonnetta mailman evankelioimistehtävän täyttämisessä.

 1. Strategian arvo lähetystyössä yhdistettynä rukoukseen ja voimaan
 2. Seurakuntien istutus, kansanliikkeet sekä seurakuntien istutusliikkeet
 3. Paikallisseurakunnat ja lähetysjärjestöt

6. Jäljellä oleva tehtävä
Tarkastelemme jäljellä olevaa lähetystehtävää. Pohdimme, keitä ja missä tama saavuttamattomien enemmistö on ja mitä menetelmiä tulisi käyttää heidän saavuttamisekseen.

 1. Kansat ja kulttuurien välinen evankeliointi – Käsitteiden ja priorisoinnin merkitys lähetystyössä.
 2. Suurimmat saavuttamattomien kansojen ryhmät.
 3. Saavuttamattomien saavuttaminen – Modernit strategiat ja lähestymistavat lähetystyössä.  

7. Kulttuurierojen huomioon ottaminen
Ymmärrämme, mitä kulttuuri on ja pohdimme onnistunutta samaistumista sekä sen merkitystä saavuttamattomien kansojen saavuttamisessa ja muita osa-alueita kulttuurien välisissä suhteissa.

 

KULTTUURINEN

8.  Globaalikristittyjen yhteistyö
Käsitämme, että kaikki on kutsuttu osallistumaan mailman evankelioimiseen.

 1. Yhteistyö Jumalan kanssa – Globaaliksi kristityksi tuleminen ja oman roolimme löytäminen
 2. Paikallinen yhteistyö – Aktiiviset paikallisseurakuntien liikeet lähetystyössä
 3. Globaali yhteistyö – Maailmanlaajuinen kumppanuus lähetyskäskyn täyttämiseksi